3a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 angielski_w #A3a j.niemiecki-1/5 #NP3
j.hiszpański-2/5 #H3P 40
j.francuski-3/5 #F3P 30
j.rosyjski-5/5 #R3P 6
r_matematyka-1/1 #MR3 3
r_j.polski-2/1 #P3R 5
r_angielski-3/1 #AR3
r_historia-5/1 #HR3 11
r_geografia-6/1 #G3R 13
r_biologia-7/1 #B3R 27
r_fizyka-8/1 #F3R 26
r_chemia-9/1 #C3R 35
j.niemiecki-1/5 #NP3
j.hiszpański-2/5 #H3P 40
j.francuski-3/5 #F3P 4
 
2 8:20- 9:05 angielski_w #A3a j.niemiecki-1/5 #NP3
j.hiszpański-2/5 #H3P 40
j.francuski-3/5 #F3P 30
j.rosyjski-5/5 #R3P 6
r_matematyka-1/1 #MR3 3
r_j.polski-2/1 #P3R 5
r_angielski-3/1 #AR3
r_historia-5/1 #HR3 11
r_geografia-6/1 #G3R 13
r_biologia-7/1 #B3R 27
r_fizyka-8/1 #F3R 26
r_chemia-9/1 #C3R 35
j.niemiecki-1/5 #NP3
j.hiszpański-2/5 #H3P 40
j.francuski-3/5 #F3P 4
r_matematyka-1/1 #MR3 24
r_j.polski-2/1 #P3R 4
r_angielski-3/1 #AR3 6
r_wos-4/1 #W3R 17
r_geografia-6/1 #G3R 13
r_biologia-7/1 #B3R 29
r_fizyka-8/1 #F3R 26
r_informat.-10/ #I3R 19
r_filozofia-12/ #E3R 30
3 9:10- 9:55 r_matematyka-1/1 #MR3 3
r_j.polski-2/1 #P3R 5
r_angielski-3/1 #AR3
r_historia-5/1 #HR3 11
r_geografia-6/1 #G3R 13
r_biologia-7/1 #B3R 27
r_fizyka-8/1 #F3R 26
r_chemia-9/1 #C3R 35
r_matematyka-1/1 #MR3 3
r_j.polski-2/1 #P3R 5
r_angielski-3/1 #AR3
r_wos-4/1 #W3R 11
r_historia-5/1 #HR3 17
r_geografia-6/1 #G3R 27
r_biologia-7/1 #B3R 29
r_chemia-9/1 #C3R 35
matematyka RR 12 j.polski LZ 21 r_matematyka-1/1 #MR3 24
r_j.polski-2/1 #P3R 4
r_angielski-3/1 #AR3 6
r_wos-4/1 #W3R 17
r_geografia-6/1 #G3R 13
r_biologia-7/1 #B3R 29
r_fizyka-8/1 #F3R 26
r_informat.-10/ #I3R 19
r_filozofia-12/ #E3R 30
4 10:05-10:50 r_matematyka-1/1 #MR3 3
r_j.polski-2/1 #P3R 5
r_angielski-3/1 #AR3
r_historia-5/1 #HR3 11
r_geografia-6/1 #G3R 13
r_biologia-7/1 #B3R 27
r_fizyka-8/1 #F3R 26
r_chemia-9/1 #C3R 35
r_matematyka-1/1 #MR3 3
r_j.polski-2/1 #P3R 5
r_angielski-3/1 #AR3
r_wos-4/1 #W3R 11
r_historia-5/1 #HR3 17
r_geografia-6/1 #G3R 27
r_biologia-7/1 #B3R 29
r_chemia-9/1 #C3R 35
wf-1/2 KM g1
wf-2/2 JG g2
hist. i społ-1/2 FE 20
przyroda-2/2 #Pr3 35
religia BA 11
5 11:00-11:45 r_matematyka-1/1 #MR3 3
r_j.polski-2/1 #P3R 5
r_angielski-3/1 #AR3
r_wos-4/1 #W3R 11
r_historia-5/1 #HR3 17
r_geografia-6/1 #G3R 27
r_biologia-7/1 #B3R 29
r_chemia-9/1 #C3R 35
r_matematyka-1/1 #MR3 24
r_j.polski-2/1 #P3R 4
r_angielski-3/1 #AR3 6
r_wos-4/1 #W3R 17
r_geografia-6/1 #G3R 13
r_biologia-7/1 #B3R 29
r_fizyka-8/1 #F3R 26
r_informat.-10/ #I3R 19
r_filozofia-12/ #E3R 35
religia BA 20 angielski_w #A3a j.polski LZ 21
6 11:55-12:40 wf-1/2 KM g1
wf-2/2 JG g2
godz.wych FE 17 r_matematyka-1/1 #MR3 24
r_j.polski-2/1 #P3R 4
r_angielski-3/1 #AR3 6
r_wos-4/1 #W3R 17
r_geografia-6/1 #G3R 13
r_biologia-7/1 #B3R 29
r_fizyka-8/1 #F3R 26
r_informat.-10/ #I3R 19
r_filozofia-12/ #E3R 14
r_matematyka-1/1 #MR3 3
r_j.polski-2/1 #P3R 5
r_angielski-3/1 #AR3
r_wos-4/1 #W3R 11
r_historia-5/1 #HR3 17
r_geografia-6/1 #G3R 27
r_biologia-7/1 #B3R 29
r_chemia-9/1 #C3R 35
j.polski LZ 21
7 13:00-13:45 j.polski LZ 21 wf-1/2 KM G2
wf-2/2 JG G1
j.niemiecki-1/5 #NP3 14
j.włoski-4/5 #W3P 13
matematyka RR 12 etyka-2/2 #Et3 21
8 13:55-14:40     j.niemiecki-1/5 #NP3 14
j.włoski-4/5 #W3P 13
matematyka RR 12 etyka-2/2 #Et3 21
Drukuj plan
wygenerowano 18.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum