2d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 j.niemiecki-1/5 #NP2
j.francuski-3/5 #F2P 29
j.rosyjski-5/5 #R2P 11
j.polski AB 20 j.niemiecki-1/5 #NP2
j.hiszpański-2/5 #HP2 40
j.włoski-4/5 #W2P 4
r_matematyka-1/1 #MR2 3
r_j.polski-2/1 #P2R 5
r_angielski-3/1 #AR2 6
r_wos-4/1 #W2R 11
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_chemia-9/1 #C2R 35
r_filozofia-12/ #E2R 30
j.niemiecki-1/5 #NP2 14
j.hiszpański-2/5 #HP2 40
2 8:20- 9:05 j.niemiecki-1/5 #NP2
j.francuski-3/5 #F2P 29
j.rosyjski-5/5 #R2P 11
r_angielski-3/1 #AR2 44
r_wos-4/1 #W2R 17
r_historia-5/1 #H2R 21
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 27
r_fizyka-8/1 #F2R 26
r_chemia-9/1 #C2R 2
j.niemiecki-1/5 #NP2
j.hiszpański-2/5 #HP2 40
j.włoski-4/5 #W2P 4
r_matematyka-1/1 #MR2 3
r_j.polski-2/1 #P2R 5
r_angielski-3/1 #AR2 6
r_wos-4/1 #W2R 11
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_chemia-9/1 #C2R 35
r_filozofia-12/ #E2R 30
j.niemiecki-1/5 #NP2 14
j.hiszpański-2/5 #HP2 40
3 9:10- 9:55 j.polski AB 20 hist. i społ IC 21 r_matematyka-1/1 #MR2 24
r_j.polski-2/1 #P2R 21
r_angielski-3/1 #AR2
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_informat.-10/ #I2R 19
r_hist.szt.-11/ #S2R 43
r_angielski-3/1 #AR2 44
r_wos-4/1 #W2R 20
r_historia-5/1 #H2R 17
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 27
r_fizyka-8/1 #F2R 26
r_chemia-9/1 #C2R 2
matematyka ER 3
4 10:05-10:50 j.polski AB 20 religia BR 14 r_matematyka-1/1 #MR2 24
r_j.polski-2/1 #P2R 21
r_angielski-3/1 #AR2
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_informat.-10/ #I2R 19
r_hist.szt.-11/ #S2R 43
matematyka ER 3 r_matematyka-1/1 #MR2 24
r_j.polski-2/1 #P2R 21
r_angielski-3/1 #AR2
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_informat.-10/ #I2R 19
r_hist.szt.-11/ #S2R 43
5 11:00-11:45 II uzup JW 4 angielski_w #Ab2 r_matematyka-1/1 #MR2 3
r_j.polski-2/1 #P2R 5
r_angielski-3/1 #AR2 6
r_wos-4/1 #W2R 11
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_chemia-9/1 #C2R 35
r_filozofia-12/ #E2R 14
wf-1/2 KM G2
wf-2/2 JG G3
hist. i społ IC 17
6 11:55-12:40 r_matematyka-1/1 #MR2 24
r_j.polski-2/1 #P2R 21
r_angielski-3/1 #AR2
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_informat.-10/ #I2R 19
r_hist.szt.-11/ #S2R 43
matematyka ER 3 wf-1/2 KM g1
wf-2/2 JG g2
wf-1/2 KM G2
wf-2/2 JG G1
hist. i społ IC 17
7 13:00-13:45 r_matematyka-1/1 #MR2 3
r_j.polski-2/1 #P2R 5
r_angielski-3/1 #AR2 6
r_wos-4/1 #W2R 11
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_chemia-9/1 #C2R 35
r_filozofia-12/ #E2R 30
etyka-2/2 #Et2 21 angielski_w #Ab2 j.polski AB 20 r_angielski-3/1 #AR2 44
r_wos-4/1 #W2R 12
r_historia-5/1 #H2R 17
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 27
r_fizyka-8/1 #F2R 26
r_chemia-9/1 #C2R 2
8 13:55-14:40 godz.wych MP 29 etyka-2/2 #Et2 21 angielski_w #Ab2 religia BR 27 r_angielski-3/1 #AR2 44
r_wos-4/1 #W2R 12
r_historia-5/1 #H2R 17
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 27
r_fizyka-8/1 #F2R 26
r_chemia-9/1 #C2R 2
Drukuj plan
wygenerowano 18.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum