2e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 j.niemiecki-1/5 #NP2
j.francuski-3/5 #F2P 29
j.rosyjski-5/5 #R2P 11
hist. i społ-1/2 JJ 17
przyroda-2/2 #Pr2 35
j.niemiecki-1/5 #NP2
j.hiszpański-2/5 #HP2 40
j.włoski-4/5 #W2P 4
r_matematyka-1/1 #MR2 3
r_j.polski-2/1 #P2R 5
r_angielski-3/1 #AR2 6
r_wos-4/1 #W2R 11
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_chemia-9/1 #C2R 35
r_filozofia-12/ #E2R 30
j.polski MD 4
2 8:20- 9:05 j.niemiecki-1/5 #NP2
j.francuski-3/5 #F2P 29
j.rosyjski-5/5 #R2P 11
r_angielski-3/1 #AR2 44
r_wos-4/1 #W2R 17
r_historia-5/1 #H2R 21
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 27
r_fizyka-8/1 #F2R 26
r_chemia-9/1 #C2R 2
j.niemiecki-1/5 #NP2
j.hiszpański-2/5 #HP2 40
j.włoski-4/5 #W2P 4
r_matematyka-1/1 #MR2 3
r_j.polski-2/1 #P2R 5
r_angielski-3/1 #AR2 6
r_wos-4/1 #W2R 11
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_chemia-9/1 #C2R 35
r_filozofia-12/ #E2R 30
wf-1/2 SR G2
wf-2/2 BH G1
3 9:10- 9:55 j.polski MD 4 j.polski MD 4 r_matematyka-1/1 #MR2 24
r_j.polski-2/1 #P2R 21
r_angielski-3/1 #AR2
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_informat.-10/ #I2R 19
r_hist.szt.-11/ #S2R 43
r_angielski-3/1 #AR2 44
r_wos-4/1 #W2R 11
r_historia-5/1 #H2R 17
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 27
r_fizyka-8/1 #F2R 26
r_chemia-9/1 #C2R 2
II uzup JW 21
4 10:05-10:50 wf-1/2 SR g2
wf-2/2 BH g1
j.polski MD 4 r_matematyka-1/1 #MR2 24
r_j.polski-2/1 #P2R 21
r_angielski-3/1 #AR2
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_informat.-10/ #I2R 19
r_hist.szt.-11/ #S2R 43
ero IK 43 r_matematyka-1/1 #MR2 24
r_j.polski-2/1 #P2R 21
r_angielski-3/1 #AR2
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_informat.-10/ #I2R 19
r_hist.szt.-11/ #S2R 30
5 11:00-11:45 matematyka AT 24 angielski_w #Ab2 r_matematyka-1/1 #MR2 3
r_j.polski-2/1 #P2R 5
r_angielski-3/1 #AR2 6
r_wos-4/1 #W2R 11
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_chemia-9/1 #C2R 35
r_filozofia-12/ #E2R 30
ero IK 43 matematyka AT 24
6 11:55-12:40 r_matematyka-1/1 #MR2 24
r_j.polski-2/1 #P2R 21
r_angielski-3/1 #AR2
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_informat.-10/ #I2R 19
r_hist.szt.-11/ #S2R 30
wf-1/2 SR G2
wf-2/2 BH G1
godz.wych SR 3 ero IK 43 matematyka AT 24
7 13:00-13:45 r_matematyka-1/1 #MR2 3
r_j.polski-2/1 #P2R 5
r_angielski-3/1 #AR2 6
r_wos-4/1 #W2R 11
r_biologia-7/1 #B2R 29
r_chemia-9/1 #C2R 35
r_filozofia-12/ #E2R 30
religia-1/2 BR 27
etyka-2/2 #Et2 21
angielski_w #Ab2 hist. i społ-1/2 JJ 17
przyroda-2/2 #Pr2 35
r_angielski-3/1 #AR2 44
r_wos-4/1 #W2R 11
r_historia-5/1 #H2R 17
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 27
r_fizyka-8/1 #F2R 26
r_chemia-9/1 #C2R 2
8 13:55-14:40   religia-1/2 BR 27
etyka-2/2 #Et2 21
angielski_w #Ab2 hist. i społ-1/2 JJ 17
przyroda-2/2 #Pr2 35
r_angielski-3/1 #AR2 44
r_wos-4/1 #W2R 11
r_historia-5/1 #H2R 17
r_geografia-6/1 #G2R 13
r_biologia-7/1 #B2R 27
r_fizyka-8/1 #F2R 26
r_chemia-9/1 #C2R 2
Drukuj plan
wygenerowano 07.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum